Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy został uruchomiony! Promocja do 5 marca – 15% zniżki :)

Formularz zgłoszeniowy

Lista zgłoszonych

 

WPISOWE

Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe.

Płatne do 20.04.2017 r. Płatne do 31.05.2017 r. Płatne później lub w bazie rajdu
Płatne od zespołu 150 zł 180 zł 210 zł

 

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank nr: 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: Bydgoszcz City Race + [Imię i nazwisko] + [Trasa]

ZWROT WPISOWEGO

  1. Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 20. maja 2017 roku, otrzymują zwrot w wysokości 80%. Zespoły, które poinformują o wycofaniu się do 10. czerwca 2017 roku – otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizator.
  2. Organizator ustala limit zespołów na 100.